Vedeževanje – tehnike

astrologija, vedeževanje iz kart, rune, numerologija, yijing, vedeževanje iz kavne in čajne usedline, fiziognomika, vedeževanje iz dlani, grafologija, vedeževanje s kristali, sanjanje, kristalna krogla

Astrologija

astrologijaAstrologija je zelo stara veda, ki so jo uporabljale že prve civilizacije. Temelji na izdelavi horoskopa, ki se izdela za čas in kraj rojstva (osebe, države ali dogodka). V njem so prikazani položaji planetov, astroloških hiš, asteroidov, zvezd in drugih nebesnih teles.

Obstaja veliko vej astrologije in skoraj vse veje se ukvarjajo z napovedovanjem prihodnjih dogodkov. Pri tem se uporabljajo prediktivne tehnike, kot so tranziti, progresije, solarni povratki. Še najbolj pa se vedeževanju približata elekcijska in horarna astrologija.

Elekcijsko astrologijo so uporabljali že zgodnji vedski astrologi, kot tudi stari Babilonci. Elekcijska astrologija poskuša najti ustrezen datum in čas za dogodek, ki se šele načrtuje, z namenom, da bi le ta prinesel čim ugodnejši rezultat. Velik pomen se pripisuje položaju in gibanju Lune. V preteklosti so jo veliko uporabljali pred vojnimi pohodi in za načrtovanje bitk. V današnjih časih jo uporabljamo predvsem pred pomembnimi življenjskimi dogodki: poroko, poslovnimi sestanki, podpisi pogodb… Za izbrani datum izrišemo astrološko karto in z njeno pomočjo poskušamo najti trenutek v času, ki obeta najugodnejši rezultat.

V preteklosti se je astrologija ukvarjala izključno z izdelavo horoskopov vladarjev in držav. Običajni ljudje pa v tistih časih niso poznali ure svojega rojstva. Postopno so se razvile tehnike, za katere niso potrebovali ure rojstva, ampak je horoskop temeljil na času in kraju zastavljenega vprašanja. Ta astrologija se imenuje horarna astrologija. Razcvet je doživela v 17. in 18. stoletju. Eden najbolj poznanih horarnih astrologov je bil William Lilly.

Horarna karta se tolmači po drugačnih pravilih, kot rojstna karta. Horoskop se izdela samo za eno vprašanje, ki se mora nanašati na situacijo, ki je že v teku – vprašanje mora biti aktualno.

Horarna astrologija temelji na teoriji, da se v energiji časa, v katerem je bilo zastavljeno vprašanje, nahaja tudi odgovor. Odgovor je običajno »da« ali »ne«.Vendar horarna astrologija lahko nudi tudi več informacij o realizaciji nekega dogodka. Med drugim horarno astrologijo uporabljajo za iskanje pogrešanih stvari, ljudi… Zahteva dobro poznavanje osnov in pravil tradicionalne astrologije.

Vedeževanje iz kart – kartomantika

OLYMPUS DIGITAL CAMERAObstajajo predvidevanja, da karte izvirajo iz Kitajske, vendar je njihov pravi izvor še vedno nejasen. Približek tarot kart, kot jih poznamo danes, se je v Evropi prvič pojavil v Italiji in Franciji v poznem 14. stoletju.

Obstaja pa tudi druga teorija, po kateri naj bi bile tarot karte mnogo starejše. Izhajale naj bi iz starega Egipta.

Vedeževanje iz kart je ena izmed najbolj priljubljenih metod vedeževanja, zato ker so enostavne za uporabo in nudijo hiter uvid. Nekatere karte imajo tako preprosto simboliko (npr. ciganske karte), da jih lahko uporablja, z nekaj osnovnejšimi napotki, prav vsakdo.

Poznamo več vrst prerokovalnih kart: tarot karte, igralne karte, ciganske karte…

Karte so slikovne podobe, ki od vedeževalca zahtevajo prepuščanje intuiciji, istočasno pa upoštevanje smernic in navodil za interpretacijo. Zato je pri delu potrebna velika koncentracija in zbranost.

Veliko je načinov polaganja. Vsak vedeževalec pa lahko tokom svojega dela razvije kakšen nov, njemu bližji način polaganja.

Tarot

tarotDandanes je na voljo velika izbira različnih snopičev tarot kart. Najbolje, da izberete tistega, ki vam je slikovno najbolj všeč in vam najbolj ugaja.

Tarot je sestavljen iz 78 kart. Delimo jih na veliko in malo arkano. Veliko arkano sestavlja 22 kart. Opisujejo 22 arhetipov, ki izhajajo iz kolektivnega nezavednega oziroma iniciacijskih poti. Malo arkano sestavlja 56 številčnih kart in figur, ki so razdeljene na štiri skupine po štirinajst kart. Vsaka skupina simbolizira en element:

 • palice simbolizirajo element ognja, ki predstavlja voljo, vitalnost, energijo in duha,
 • novci simbolizirajo element zemlje, ki predstavlja telo in materialno,
 • meči simbolizirajo element zraka, ki predstavlja um, razum in racionalnost,
 • kelihi simbolizirajo vodo in predstavljajo čustvenost.

Dvorne oziroma kraljevske karte opisujejo značaje, zunanjost in lastnosti oseb, ki nas obdajajo.

Tarot karte lahko uporabljamo na več načinov, za poglabljanje vase, meditacijo ali za napovedovanje.

Vedeževanje z igralnimi kartami

karteTako kot karte za tarot, je mogoče za napovedovanje prihodnosti uporabljati tudi navadne karte, le da je vedeževalski pomen, ki ga pripisujemo navadni karti, ponavadi drugačen od pomena njene tarotske prednice.

V snopiču je 52 kart, vsake barve po 13. Vsaka barva pokriva določeno področje življenja:

 • kara predstavlja srečo, zaslužek, napredek,
 • križ je poslovno, materialno in finančno področje,
 • pik so problemi, napor, težave,
 • srce so čustva.

Poznamo več načinov polaganja.

Vedeževanje s ciganskim kartami

ciganske_karteKarte so izdelane za vedeževalski namen in se niso nikoli uporabljale za igro. Med vedeževalci so zelo priljubljene, ker so slike enostavne. Vsaka karta jasno prikazuje svoje področje življenja. Uporabljajo jih lahko tudi osebe z malo izkušnjami in so kot take primerne tudi za začetnike.

Ciganske karte so karte z enostavnimi slikovnimi podobami, ki vam bodo pomagale do hitrega odgovora na zastavljena vprašanja. Zaradi svoje enostavnosti so precej popularne.

Pri vedeževanju iz kart je intuicija zelo pomembna, zato se morate pred delom s kartami sprostiti in umiriti, za kar lahko uporabite različne meditativne tehnike. Prostor, v katerem boste delali s kartami, si skrbno izberite. To naj bi bil prostor, kjer se najbolje počutite in kjer boste lahko najbolje usmerili svojo pozornost na karte.

Razdelitev kart:

 • označevalci ali signifikatorji, npr. uradnik, hiša, ljubezen, ljubimec, ljubica, sodnik,
 • karte z dobrim vplivom – obljubljajo napredek, srečo, pozitivno obdobje: sreča, veselje, stalnost, presenečenje, denar, otrok, poroka, hiša, ljubezen, zvestoba,
 • karte s slabim vplivom – prinašajo zastoje, žalost, melanholijo: žalost, bolezen, tat, nesreča, sovražnik, izguba, smrt,
 • nevtralne karte – pomen razberemo s pomočjo ostalih kart, ki so v bližini.

Rune

runeStar skandinavski vedeževalski sistem, ki so ga v zadnjih letih znova oživili. Rune so črke oziroma runska abeceda, ki so jo uporabljali razni germanski narodi. Skandinavska različica se imenuje »Futhark« (fonetično prvih šest črk v abecedi: F, U, Th, A, R, K). Rune lahko uporabljamo za vedeževanje ali kot talismane za zaščito oziroma, pri magijskih obredih, za pridobivanje želenega. Njihova moč izhaja iz dejstva, da so rune slikovna pisava. Slika (črka) predstavlja konkreten pojem, hkrati pa tudi simboličen, bolj ezoteričen pomen. Ravno ta pomen dela rune magijske in uporabne za vedeževanje.

Za vedeževanje z runami uporabljamo runske kamne. Priporočljivo je, da jih izdelamo sami, zato da jih napolnimo s svojo energijo. V naravi poiščemo kamne, ki so si medsebojno podobni po velikosti in obliki, in vanje vpraskamo runske simbole. Vsaka runa ima svojo simboliko. Štiriindvajset run je razdeljenih v skupine po osem run, petindvajseta runa pa je prazna in simbolizira usodo oziroma še vse odprte možnosti. Rune se običajno hranijo v mošnjičku.

Polaganje run poteka tako, da vpraševalec najprej zastavi vprašanje, nato izbere kamne in jih položi po izbranem sistemu postavitve. Obstajajo razni sistemi polaganja run, od enostavnih, pri katerem vpraševalec potegne eno runo, do kompleksnejših, ki vsebujejo večje število run. Vsaka runa ima svoj pomen, ki ga lahko tolmačimo samostojno ali v kombinaciji z ostalimi runami.

Numerologija

numerologijaNumerologija se ukvarja s simboliko števil in z ugotavljanjem mističnih povezav med dogodki in števili. Temelji na prepričanju, da vse stvari v vesolju vibrirajo s svojo frekvenco. Če poiščemo frekvenco objekta, lahko tako razberemo njegove lastnosti.

Z numerologijo so se začeli ukvarjati že stari Egipčani in Babilonci. Grški matematik Pitagora je trdil, da so števila vladarji oblik in idej. V mnogih verstvih je število »1« predstavljalo vrhovnega boga, število »3« pa je predstavljalo popolno število, ki združuje moški in ženski princip (»1«+»2«).

Za osebo na podlagi imena in datuma rojstva izračunamo njeno število. Črke spremenimo v števila, za kar obstajajo različne metode. Nato števke seštevamo, dokler ne dobimo enomestnega števila.

Vsako število ima svojo energijo in vibracijo. Tako lahko iz števila razberemo osnovne značilnosti osebe.

Yijing ali Knjiga premen

yijingIzhodišče kitajske filozofije, na kateri temelji Knjiga premen, sta energiji jin in jang, ki predstavljata nasprotji, ki se dopolnjujeta. Jang predstavlja aktivno, pozitivno, moško energijo, jin predstavlja pasivno, negativno, žensko energijo; jang predstavlja svetlobo, jin predstavlja temo; jang predstavlja belo, jin predstavlja črno.

Jang označujemo z nepretrgano črto, jin označujemo s pretrgano črto. Iz treh črt, ki jih narišemo eno nad drugo, sestavimo trigram. Možnih je osem različnih trigramov. Vsak trigram ima svoje ime, podobo, predstavlja lastnost, člana družine…

Heksagram je sestavljen iz šestih črt, oziroma dveh trigramov, ki z medsebojnim odnosom tvorita energijo heksagrama. Odnos dveh trigramov je lahko sodelujoč, odbijajoč, privlačen, nasprotujoč… Z združevanjem trigramov dobimo štiriinšestdeset heksagramov, ki so opisani v Knjigi premen (pomen, komentarji in analize).

Odgovor na zastavljeno vprašanje poiščemo tako, da z žrebanjem šestih črt sestavimo heksagram. Za žrebanje lahko uporabimo rmanova stebelca ali kovance.

Žrebanje s kovanci

Običajno se uporabljajo stari kitajski kovanci z luknjo na sredini. Stran z napisom predstavlja jin (vrednost dva), nasprotna stran predstavlja jang (vrednost tri). Vržemo tri kovance in seštejemo vrednosti. Seštevek devet predstavlja jang, seštevek šest predstavlja jin, seštevek sedem predstavlja mladi jang, seštevek osem predstavlja mladi jin.

Opis izžrebanega heksagrama preberemo v Knjigi premen, ki nudi navodila za prihodnost, hkrati pa odpira teme za razmišljanje.

Vedeževanje iz kavne in čajne usedline (taseografija)

kavaKo vpraševalec popije skodelico kave oziroma čaja, le to obrne na glavo in postavi na krožnik. Počaka nekaj minut, da tekočina odteče.

Vedeževalec razlaga pomen vzorcev in podob, ki se oblikujejo v usedlini. Dobro mora poznati osnovni pomen simbolov, prav tako pa je pomembno, da se zna sprostiti in prepustiti intuiciji.

Pri razlagi upoštevamo razdelitev skodelice na dele. Vsak del ima svojo simboliko. Del okoli ročaja in levo od ročaja predstavlja spraševalca, del desno od ročaja pa predstavlja partnerstva. Simboli proti dnu skodelice simbolizirajo preteklost, tisti na zgornjem robu pa prihodnost in sedanjost. Simboli na dnu skodelice govorijo o tem, da ima oseba veliko težav in skrbi.

Večji pomen dajemo tistim simbolom, ki so izrazitejši.

Fiziognomika

Ukvarja se s spoznavanjem človekove osebnosti po potezah obraza. Vsak del obraza opisuje del človekovega značaja: čelo, oči, obrvi, brada, nos, usta, zobje.

Vedeževanje iz dlani (hiromantika)

dlanIzhaja že iz Sumerije in Egipta. V srednjem veku so jo označili za čarovniško veščino in je zato zamrla. Znova se je pojavila v 19. stoletju.

Črte na levi dlani opisujejo usodo oziroma človekove prirojene lastnosti, črte na desni dlani pa opisujejo, kaj lahko pri oblikovanju usode storimo sami. Skozi življenje se črte na dlaneh spreminjajo. Najpomembnejše črte so glavna črta, življenjska črta in ljubezenska črta.

Poleg poteka črt na roki je pomembna tudi čvrstost roke, ali je koža groba, gladka, oblika dlani, barva kože, kakšen je stisk roke. Potrebno je preveriti pomen oblike prstov. Blazinice in prste na roki pa povezujemo s simbolnim pomenom posameznih planetov.

Grafologija

Veda, ki analizira pisavo in jo povezuje s človekovim značajem.

grafologijaVsak človek ima svoj način pisave, le ta je neponovljiva in opisuje njegovo osebnost. Analiza pisave vključuje vrsto dejavnikov, med drugim se upošteva naklon pisave, ali so pisane vrste vodoravne, kakšen je pritisk pisala na pisalno površino, kako so črke medsebojno povezane, na kakšen način se začenjajo in končujejo pisane besede, kakšne so zanke črk, kakšne so pike nad črkami…

Napovedovanje prihodnosti s pomočjo grafologije temelji na analizi človekovih značajskih lastnostih in iz njih predvideva, kako se bo človek v prihodnosti obnašal.

Grafologija je uporabna pri sodnih in forenzičnih raziskavah pisav, pri kadrovskem in poklicnem svetovanju in kot klinična grafologija, ki diagnosticira osebnost in telesno patologijo.

Vedeževanje s kristali

kristaliKristale lahko uporabljamo za prerokovanje prihodnosti. Imajo svojo energijo in oddajajo vibracije, zato je potrebno za delo s kristali razviti intuicijo. Vibracije, ki jih oddajajo, pa so tudi zdravilne.

Kristale mora vedeževalec najprej spoznati in vzpostaviti stik z njihovo energijo.

Spraševalec izbere določeno število kristalov. Prvi kristal, ki ga izbere, predstavlja glavni odgovor na vprašanje, ostali kristali pa odgovor dodatno pojasnjujejo. Pri razlagi je potrebno upoštevati koliko časa je spraševalec izbiral posamezen kristal, kako je kristale polagal na mizo, ali je izbiral enake barve, ali jih je položil v vrsto ali naključno…

Pri zdravljenju kristali delujejo na telesnem in duševnem nivoju. Varujejo nas pred negativnimi vibracijami in uravnavajo energetske tokove.

Sanjanje

sanjeSanje so sporočila, ki nam jih pošilja naša podzavest. Ljudje so že od nekdaj verjeli, da so sanje sporočila bogov in imajo preroško moč.

Kljub temu, da se nekateri svojih sanj ne spomnijo, so znanstveniki dokazali, da sanjamo vsi ljudje. Psihoanalitiki (Sigmund Freud, C.G.Jung) so sanjam pripisovali velik pomen, kajti sanje so kanal, preko katerega se na simbolni ravni izraža naše nezavedno.

Za analizo sanj je pomembno, da se sanj spomnimo čim bolj podrobno. Priporočljivo je, da jih takoj, ko se zbudimo, zapišemo. Večji pomen za analizo imajo sanje, ki se jih zelo živo spominjamo oziroma sanje, ki se večkrat ponavljajo.

Obstajajo številne sanjske knjige, ki opisujejo simbolne pomene stvari in pojmov, ki smo jih sanjali. Velik pomen pri analizi sanj se pripisuje tudi občutenju, ki ga doživljamo med sanjanjem.

Kristalna krogla

kristalna_kroglaGledanje v kristalno kroglo je ena od bolj znanih intuitivnih vrst vedeževanja.

Vedeževalec po zastavljenem vprašanju pozornost usmeri v kroglo. Nekateri v krogli vidijo sence v obliki podob, drugim pa krogla služi kot pripomoček za umiritev uma in sprostitev. To pomaga pri povezovanju z intuicijo in pridobivanju uvida.

Namesto kristalne krogle lahko uporabljamo tudi druge pripomočke: čisto vodo, pološčen črn kamen, ogledalo, rezilo meča, ogenj.