Stara ljudstva so s strahospoštovanjem opazovala pojave mrkov na nebu. Smatrali so, da so mrki zelo močni pokazatelji dobrega ali zla. V večji meri pa so jim pripisovali zlovešč pomen in so jih imeli za prinašalce katastrof, nepredvidenih dogodkov, nesreč in vojn.

Mrke so med drugim tolmačili na podlagi elementa, v katerem se je mrk nahajal. Če je bil mrk v ognjenem znamenju, so pričakovali vojne in spopade, v elementu zraka pa viharje in upore. V zemeljskem elementu so pričakovali suše, pomanjkanje in potrese, v vodnem elementu pa poplave in močna deževja. Vladar mrka pa je imel pomembno vlogo pri bolj podrobnem opisu vplivov mrka.

Sodobni astrologi menijo, da mrki osvetljujejo področja v življenju, na katera se je dobro osredotočiti in jih ozavestiti, kajti v sebi skrivajo potencial za osebnostno rast.

Obstaja več teorij o tem, koliko časa se čuti vpliv mrka

soncni-mrk2Vpliv prihajajočega mrka lahko občutimo že kakšen teden pred njegovim nastopom.

Vprašanje, koliko časa se čuti vpliv mrka, pa je še vedno tema proučevanja in diskusij med sodobnimi astrologi. Trenutno so v uporabi sledeče teorije:

  • vpliv se čuti okoli šest mesecev po mrku,
  • kolikor minut traja mrk, toliko let se čuti vpliv mrka,
  • na aktiviranje mrka vpliva kvadrat, v katerega mrk pade.

Stopinjo mrka si lahko predstavljamo kot energijsko akumulacijsko točko v horoskopu, ki jo je potrebno še nekaj časa spremljati, kajti lahko je aktivna še nekaj let. Pozorni moramo biti na tranzite planetov preko te stopinje, kajti ti tranziti so lahko sprožilci in aktivatorji delovanja mrka, še posebej na tranzite Marsa (hitrejša manifestacija) in Saturna (dolgoročnejša manifestacija).

Tolmačenje mrkov v astrologiji

Pri Sončnem mrku sta Sonce in Luna v konjunkciji. Učinki so podobni, kot pri mlaju, samo da so bolj opazni, dramatični in v daljšem časovnem obdobju. Sončni mrk prinaša preoblikovanje in spremembo teme, ki jo predstavlja hiša, v kateri je mrk oziroma tematiko, ki jo predstavlja planet, ki je v konjunkciji, kvadratu ali opoziciji s Sončnim mrkom.

Pri Luninem mrku učinki trajajo približno šest mesecev oziroma do naslednjega Luninega mrka. Simbolično je mrk podoben polni Luni, le da ima več moči. Prinaša težko sprejemljive spremembe, ki povzročajo močne čustvene odzive. Ima močen vpliv na razpoloženje.

Na kaj moramo biti pozorni, ko tolmačimo mrke v osebnem horoskopu
  • Na simboliko hiše, v kateri se nahaja,
  • ali aktivira planete oziroma senzitivne točke horoskopa,
  • na vladarja hiše, v kateri se nahaja, na njegov položaj in aspekte,
  • ali je v aspektu s pomembno fiksno zvezdo.
Mrki v mundani astrologiji

Podobno, kot tolmačimo mrke v osebnih horoskopih, tolmačimo tudi mrke v horoskopih držav in horoskopih njihovih voditeljev. Ko aktivirajo nek planet oziroma senzitivno točko v horoskopu države, je njihov vpliv mnogo močnejši, ker se sproži delovanje na kolektivnem. Tako da mrki vplivajo na usode narodov, kot tudi na pomembne zgodovinske dogodke.

Že starogrški astrolog Ptolomej je postavil splošna načela o delovanju mrkov, in sicer da bo vliv mrka trajal toliko mesecev ali let, kolikor ur traja, kot tudi, da se vpliv mrka najbolj čuti tam, kjer je ta viden. Sončni mrki imajo močen vpliv na avtoritete, medtem ko Lunini mrki bolj vplivajo na množice. Mrki so tudi sprožilci dogodkov, ki jih obetajo aspekti socialnih ali transpersonalnih planetov, ki so v obdobju vpliva mrka prisotni na nebu.

Ker narodi in države lahko »živijo« tudi stoletja, je pomembno, da pri napovedih upoštevamo in proučimo tudi cikle in serije mrkov.

Viri
Michael Baigent, Nicholas Campion and Charles Harvey: Mundane Astrology
Celeste Teal: Eclipses