Travma iz vidika karmične in prednatalne astrologije

200316042-001Travma je izredno močan, z negativnimi čustvi nabit dogodek (lahko na fizičnem, čustvenem ali mentalnem področju), ki ga oseba (psiha) tisti trenutek, ko ga doživi, ne more predelati na zavestnem nivoju in integrirati. Taka oseba, zaradi obrambnih mehanizmov, ni sposobna samodejno procesirati neprijetnih občutij, zato boleč dogodek potlači na rob zavednega.

Izvor travme

Travma ima lahko več izvorov:

  • Lahko jo doživimo tokom življenja v obliki nesreč, šokov, nepredvidljivih dogodkov in doživetij (vojne, elementarne nesreče, smrti, ločitve…), ki jih psiha v trenutku doživljanja ni zmožna integrirati ali pa če je primorana ostati v situaciji, ki ji onemogoča odreagirati na način beži/napadi. Tako »ohromelo« stanje se imenuje posttravmatski sindrom in ima slab vpliv na fizično in psihično počutje osebe. Ta ohromel del biva v psihi ločen od jedra osebnosti in je ranljiva točka, ki se skuša s kompulzivnim ponavljanjem doživetega pozdraviti. Pomagamo si lahko s psihoterapijo ali s psihološko astrologijo, ki nam pri podoživljanju čustvenih odzivov nudita varno okolje in ponovno pridobitev samozaupanja.
  • Lahko izvira iz otroštva – doživimo nek čustveno intenziven dogodek, ki ga zaradi neizkušenosti, nemoči in šoka ne moremo predelati in ga zato potlačimo. Pri teh vrstah si za ponovno osvetlitev dogodkov povzročiteljev travme pomagamo z razlago rojstnega horoskopa in aktivnosti planetov v času dogodka.
  • Lahko nastanejo v prednatalnem obdobju – to je zelo občutljivo obdobje, kjer je plod podvržen vplivom in dogodkom v okolici. Povezan je s čustvovanjem matere v tistem obdobju. Tu si lahko pomagamo s prednatalno astrologijo.
  • Lahko izvira iz preteklih življenj. Doživetje močne travme ali šoka se zapiše v naše energijsko telo. Zato lahko tako travmo ozaveščamo in rešujemo več življenj. Z razreševanjem in sproščanjem nakopičene energije se ukvarjata karmična astrologija in regresoterapija.

Manifestacija travme

Na enak način, kot potiskamo travmatične dogodke iz tega življenja, potlačimo tudi travmatične dogodke, ki smo jih doživljali v prejšnjih življenjih.

Travme se manifestirajo v obliki neracionalnih in neobvladljivih misli, čustev in občutkov: fobij, strahov, nervoze ali s kompulzivnim ponavljanjem neprijetnih izkušenj. Kajti nenehno je prisotna tendenca po ponavljanju te izkušnje v želji, da bi se ta nakopičena energija sprostila in prosto stekla.

Velikokrat imajo ljudje zmotno prepričanje, da so kaznovani za grehe v preteklosti. S stališča univerzuma to niso kazni, temveč posledice naših preteklih dejanj oziroma učne lekcije in izkušnje skozi katere dobimo razumevanje obeh plati »resnice«.

Pomoč pri reševanju posttravmatske stresne motnje (PTSM)

travma-terapijaPri razrešitvi PTSM-ja si lahko pomagamo s psihoterapijo.

Ker pri »žrtvah« obstaja tendenca po zanikanju doživetega in soočenju s tem, so lahko veje astrologije, ki sem jih navedla, v veliko pomoč pri ozaveščanju problematike, kar pa je osnova za začetek okrevanja. S karmično astrologijo lahko osvetlimo nerazrešene travmatične izkušnje oziroma blokirano energijo, ki je posledica nerazrešenih travm, ki smo jih doživeli v času pred svojim trenutnim rojstvom.