Karmična astrologija

To je veja astrologije, ki preučuje vpliv karme na naše življenje in nas uči kako izstopiti iz nenehnega kroga ponavljanj oziroma kako osvoboditi zajezeno energijo.

Kaj je karma?

tunelPojem karme je tako vseobsegajoč, da je izredno težko pojasniti njegov pomen. Osnova karme vsebuje teorijo o večnem življenju, ki se vrti v krogu ponavljanj, dokler ne doseže odrešitve. Medtem ko je telo podvrženo minljivosti, je duša energija in kot taka neumrljiva. V svojih materialnih manifestacijah, ko se utelesi, pa je podvržena zakonu karme, ki je v osnovi zakon narave, oziroma zakon vesoljnega reda, ki govori, da vsaka aktivnost prinaša določeno posledico – akcija povzroči reakcijo.

Preteklost – sedanjost – prihodnost

Karma predstavlja krog vzrokov in posledic: dejanja iz preteklosti ustvarjajo sedanjost; dejanja v sedanjosti ustvarjajo prihodnost.

Če razumemo, da so vse stvari prepletene, potem razumemo, kako je karma vpeta v naše vsakdanje življenje. Imamo poslanstvo, naloge, za katere smo se v preteklem življenju odločili, da jih bomo obdelali. Ko se z njimi ukvarjamo in v njih aktivno sodelujemo, s svojimi dejanji že ustvarjamo svojo prihodnost.

Kolektivna karma

svetC.G.Jung je razvil teorijo, da je osebno nezavedno rezervoar izkušenj za vsakega posameznika. Če teorijo razširimo, lahko rečemo, da je kolektivno nezavedno rezervoar izkušenj celotnega človeštva. Pri posamezniku se spomini na pretekla življenja shranjeni v njegovem nezavednem, v kolektivnem nezavednem pa je zapisana celotna evolucija človeštva. Kolektivno karmo je težko razumeti, ker je precej brezosebna, sestavljena iz energijskih prapodob arhetipov, ki se jim lahko približamo preko mitov, sanj in fantazij.

Veja astrologije, ki jo imenujemo mundana astrologija, se ukvarja z izdelavo horoskopov za narode in države. Tudi države imajo svoje cikle – se rojevajo, rastejo, nazadujejo in propadajo. Iz takšnega horoskopa lahko razberemo kolektivno karmo naroda. Transpersonalni planeti opisujejo dogodke na kolektivnem nivoju. Iz transpersonalnih planetov iz osebnega horoskopa pa se da razbrati kolektivna energija časa in prostora v katerem se rodi posameznik in njegov odziv na njo. Dober ali slab položaj Jupitra in Saturna pa govori o tem, v kolikšni meri smo zaščiteni pred vplivi neosebnih, transpersonalnih sil oziroma smo jim prepuščeni na milost ali nemilost.

Družinska karma

Rodimo se v točno takšno okolje in čas, kot ga potrebujemo za opravljanje svojih karmičnih nalog. Horoskopi staršev, otrok oziroma družinskih članov so medsebojno povezani tako, da eden drugemu omogočamo predelavo karmičnih vzorcev. Karmični vzorec, ki ga je potrebno predelati, se lahko vleče čez več generacij neke družine.

Entiteta (duša) si izbere natanko takšne starše, katerih geni ji oblikujejo telesne in duševne lastnosti, ki jih potrebuje za opravljanje zadane karmične naloge. Starše si izberemo sami. Medsebojne odnose vedno razrešujemo v obe smeri. Starši nam predstavljajo vzorec, ki nam pomaga ozavestiti in razrešiti našo karmično nalogo; obratno pa tudi mi njim predstavljamo vzorec, ki ga morajo razrešiti oni. Ti odnosi nas najmočneje vežejo in iz njih se lahko največ naučimo.

Osvobajanje karme

spirit

Inkarniramo se, ker se želimo pozdraviti in prerasti moteče vzorce iz preteklosti. Te vzorce nismo v celoti integrirali v našo osebnost, zato poskušamo to narediti v tej ali naslednjih inkarnacijah. Prvi korak, ki ga moramo pri tem narediti, je njihova osvetlitev in prepoznavanje. Naša življenja so s karmičnega vidika kot lupljenje čebule. Ko olupimo en sloj, se pod njim pojavi nov, nato naslednji…

Informacije o preteklih življenjih lahko pridobimo:

  • s tehniko, ki se imenuje regresija (hipnotična ali nehipnotična),
  • spontano v sanjah ali preko občutka »že videno« (to je občutek, ko nas v stiku z novim okoljem ali stvarjo, ki pa jo vidimo prvič v življenju, prevzame močen občutek, da smo jo že videli, oziroma da to poznamo,
  • s karmično astrologijo.

Za razumevanje in osvetlitev motečih vzorcev preberite poglavje travma.

Kako se karma vidi v rojstnem horoskopu?

Osma hiša v rojstnem horoskopu med drugim simbolizira življenjske krize, prelomnice in konec življenja – smrt. Opisuje tudi okoliščine, ki bodo nastale v trenutku fizične smrti.

Če smrt predstavlja konec, ali ni nenavadno, da osma hiša ni zadnja hiša v horoskopu? In kaj nam govorijo hiše, ki ji sledijo: deveta, deseta, enajsta in dvanajsta?

Osma hiša je tunel, v katerega vstopimo v trenutku fizične smrti (o tem govorijo ljudje, ki so klinično smrt doživeli). Smrt ne predstavlja samo zaključevanja, odmiranja in konca, temveč predstavlja tudi dematerializacijo, transformacijo iz fizičnega v nematerialno stanje. Drug vidik smrti, ki ga simbolično doživimo v iniciacijah in krizah, pa je, da mora staro in nepotrebno odmreti, da bi se s tem naredil prostor novemu.

Skozi deveto in deseto hišo se duša odloča o inkarnaciji. Vrh devete hiše simbolizira spočetje. V njej duša spozna svoj namen in razlog utelešanja. V deseti hiši duša sprejme svojo karmo.

Ker vrh devete hiše med drugim simbolizira tudi spočetje, ima velik pomen tudi v prednatalni astrologiji, katere temelj je preučevanje obdobja od spočetja do rojstva. 11. in 12. hiša v prednatalni astrologiji predstavljata čas pred rojstvom, v katerem se kreira duhovna struktura osebe.

11. hiša v karmični astrologiji simbolizira predpreteklo življenje, 12. hiša pa simbolizira konec prejšnjega življenja.

1. hiša simbolizira rojstvo v tej inkarnaciji.

Skozi karmično astrologijo dobimo nov vpogled v osebni horoskop, ki presega časovne omejitve rojstnega horoskopa. V njem so zapisi o naših preteklih življenjih, sedanjem življenju in prihodnjih življenjih. Celoten osebni horoskop opisuje našo vpetost v karmični krog, zato so vsi elementi osebnega horoskopa (planeti, hiše, aspekti…) pomembni za razlago posameznikove karme.

Kaj nam prinese posvet?

Svetovanje s pomočjo karmične astrologije je smiselno, če oseba sprejema oziroma pozna vsaj osnovne pojme reinkarnacije. Pojasnimo ji »kdo je«, »od kod prihaja« in »kam gre«; s tem ji omogočamo, da

  • vzpostavi odnos do preteklosti in se ne počuti žrtev okoliščin,
  • razume pomen delovanja v sedanjosti – dejanja so kakor seme, ki bo čez čas rodilo plodove,
  • spozna karmične naloge in cilje sedanjega življenja.

Spoznavanje sebe in lastnih vzorcev nam pomaga, da postanemo aktivni pri oblikovanju svoje usode. Zato je smiselno, da pri ozaveščanju vzorcev raziskujemo karmo vsaj treh življenj – preteklega, sedanjega in prihodnjega.