Kaj lahko od usposobljenega astrologa pričakujem ?

pricakovanja
  • Astrolog vam poda širši uvid na trenutno dogajanje, vas usmeri in pomaga poiskati pot.
  • Kadar ste pred pomembno dilemo, vam pomaga predvideti posledice vaših odločitev.
  • Odkrije vaše osebne potenciale, vas vzpodbuja in motivira.
  • Nakaže, kako lahko s svojo aktivnostjo dosežete zastavljene cilje.
  • Pomaga pri premagovanju notranjih strahov in ovir, ki onemogočajo, da bi pri kreiranju svoje usode sodelovali aktivno.
  • Poišče vaše lastne notranje vire moči za spopadanje s težavami.
  • Pomaga vam najti stik samih s sabo, s čimer se vam izboljša kvaliteta življenja.